Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 31 marca 2020 zginął tragicznie nasz uczeń Franciszek De Doliwa Zieliński. Franek był uczniem klasy 2b naszego liceum, aktywnym działaczem Samorządu Szkolnego, wolontariuszem Wigilii w przytulisku św. Brata Alberta i innych akcji pomocowych naszej szkoły. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Twój Wybór działającego na rzecz zwiększania frekwencji Polaków w demokratycznych wyborach, angażował się
w dominikańską  Przystań. Franek w tym roku na obozie w Gerlitzen ukończył staż pomocnika instruktora narciarskiego SITN PZN, a na obozie zimowym w Nassfeld po raz pierwszy samodzielnie szkolił grupy będąc pełnoprawnym członkiem kadry instruktorskiej Klubu Glosator. Franek był też harcerzem, działał w słynnej krakowskiej drużynie -Szarej Siódemce. Zawsze uśmiechnięty, prezentujący najwyższe standardy kultury osobistej, uprzejmości, nie odmawiający nigdy pomocy, ambitny w realizacji swoich celów był rozpoznawalny przez niemal każdego ucznia naszej szkoły.