Stowarzyszenie Szkolny Klub Sportu i Turystyki „GLOSATOR”

Klub Glosator ma swoje korzenie w Zespole Szkół STO SKT nr 64 i do tej pory jest ściśle związany ze społecznością szkół. Większość uczestników zajęć sportowych sekcji klubu to ich uczniowie lub absolwenci. Szczycimy się już wychowankami, którzy kontynuują swoją działalność, jako instruktorzy młodszych kolegów i koleżanek.

Mottem klubu, które przyświeca wszystkim działaniom przez niego prowadzonym, jest:

„Labores Pariunt Honores” - Trudy przynoszą zaszczyty

Zależy nam, aby dzieci i młodzież trenujący w naszym klubie rozwijały swoją sprawność sportową, a podczas treningów dążyły do poprawy swoich umiejętności, wyników sportowych w duchu fair play i wzajemnej współpracy. Chcemy, aby sport stał się ich pasją, która zostanie z nimi na całe życie. Aby wspierali się wzajemnie ciesząc się z osiągnięć kolegów i koleżanek z klubu, kibicując sobie i tworząc drużynę. Aby nauczyły się, że praca i wysiłek, który wkładają w treningi przynoszą efekty.

Zarząd

Iwo Wroński
Prezes Zarządu
Tomasz Brańka
Wiceprezes Zarządu
Iwona Harnik
Skarbnik
Krzysztof Bar
Członek Zarządu
Karina Porębska
Członek Zarządu
Jacek Trzciński
Członek Zarządu
Michał Czapliński
Członek Zarządu
Dorota Łuczak – Leniar
Członek Zarządu
Agnieszka Dudek
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Maciej Nadybski
Przewodniczący
Weronika Budyn
Michał Słowiaczek
Partnerzy Klubu