Stowarzyszenie Szkolny Klub Sportu i Turystyki „GLOSATOR”

  • „GLOSATOR”
  • Stradomska 10
  • 31-058 Kraków
  • NIP: 676-24-25-037 KRS 0000360397
  • PLN: PL28 8589 0006 0000 0031 9128 0001
  • EUR: PL71 8589 0006 0000 0031 9128 0003
  • SWIFT: POLUPLPR
Pływanie
Grzegorz Irzyk
Kierownik
Pływanie
Gabriela Witek
Organizatorka zajęć dla klas 1-3 SP
Narciarstwo
Paweł Holizna
Soboty Narciarsko - Snowboardowe (Przedszkole, SP i LO)
Narciarstwo
Daniel Dyrda
Sportowy Obóz Narciarski (7-8 SP i LO)
Narciarstwo
Andrzej Lachowski
Grudniowy Obóz Integracyjny (2-6 SP) i Feryjny Obóz Narciarsko - Snowboardowy ( 1-6 SP)
Snowboard
Paweł Holizna
Kierownik
Wspinaczka
Łukasz Sawic
Kierownik
Tenis Ziemny
Jarosław Wójtowicz
Kierownik
Tenis Ziemny
Krzysztof Sieniawski
Instruktor Tenisa
Tenis Ziemny
Witold Sadaj
Instruktor Tenisa
Lekkoatletyka
Andrzej Lachowski
Kierownik
Rolki
Kamil Nowaczek
Zajęcia dla klas 3-6 SP
Piłka Nożna
Paweł Holizna
Kierownik
Skiturowo-Wysokogórska CELT
Filip Gurdak
Sekretarz Sekcji
Żeglarstwo
Mateusz Ćwikliński
Kierownik
Turystyka
Jolanta Dąbek
Kierownik
Tenis Stołowy
Antonina Szymańska
Instruktor Tenisa Stołowego

Formularz Kontaktowy

Partnerzy Klubu